وبلاگ گروه صنعتی آسایش2019-07-03T10:40:15+03:30

وبلاگ گروه صنعتی آسایش

طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با ASPEN B-JAC

پشگفتار امروزه استفاده از کامپیوتر به عنوان جزئی جدا نشدنی از علوم مهندسی مطرح می باشد.طراحی و ارزیابی واحدهای تولیدی و طراحی تجهیزات فرآیندی،بدون استفاده از کامپیوتر،با توجه به [...]

Load More Posts

اگر مطالب وبلاگ گروه صنعتی آسایش از نظر شما هم مفید بود، لطفا آن را از طریق شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید.