چیلر چیست ؟

چیلر چیست ؟

چیلر (chiller) دستگاهی است که حرارت را از مایع براساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می زداید. این مایع می تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه ها استفاده شود که معمولا به صورت سیکل، و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. به عنوان یک محصول جانبی مهم، حرارتی که از مایع جذب شده یا باید به محیط خارج دفع شود یا برای کارایی های بالاتر برای مقاصد گرمایی استفاده شود. نگرانی هایی در مورد طراحی و انتخاب چیلرها وجود دارد. این نگرانی ها شامل کارایی، بازده، تعمیر و نگهداری، آسیب پذیری های محیطی است. چیلرها به دو دسته تقسیم می شوند :

1. چیلرهای تراکمی.
2. چیلرهای جذبی.

چیلر تراکمی

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می شود. گاز متراکم به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می شود. این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده می شود که در فشار کمتری قرار دارد. این کاهش فشار باعث تبخیر مایع شده و در نتیجه مایع سرد کننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک کننده در ارتباطند می شود. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می شود. با عبور بخار با سرعت در یک مسیر هوای کندانسور مکیده می شود. خلاء در کندانسور به علت تبدیل بخار به آب و اختلاف حجم بین بخار و آب ایجاد می گردد.

انواع چیلر تراکمی

  1. چیلر تراکمی رفت و برگشتی
  2. چیلر تراکمی اسکرو
  3. چیلر تراکمی اسکرال
  4. سانتریفیوژ

کنترل کننده های فشار در چیلر تراکمی

  •  کنترل فشار بالا و پایین: این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا.
    در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار کند. هرگاه از این فشار کمتر یا بیشتر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل تنظیم می باشد. در چیلر تراکمی با کندانسور آبی معمولا فشار پایین را روی 30 psi و فشار بالا را روی 220 psi و کندانسور هوایی فشار پایین را روی 40 و فشار بالا را روی 250 psi می توان تنظیم کرد. اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم. ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز دستگاه روشن می شود.
  • کنترل فشار روغن: این وسیله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور می باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن می شود. کنترل روغن دارای دو لوله موئین است که یکی از آنها به قسمت ساکشن کمپرسور و دیگری به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل می شود. بین فشار مکش کمپرسور و فشار روغن باید حداقل 10 psi فشار باشد. در غیر این صورت کنترل روغن فرمان قطع می دهد. هنگامی که کنترل روغن احساس کند که فشار زیر 10 psi است یک هیتر در داخل کنترل روغن شروع به گرم شدن می کند و پس از تقریبا 90 ثانیه حرارت هیتر باعث قطع شدن جریان شده و کمپرسور خاموش می شود.

چیلر جذبی

در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده و مولد حرارتی به جای کمپرسور استفاده می گردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم (لیتیوم برماید) است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار 0/1 اتمسفر است به حالت مایع در می آید و سپس در خنک کننده که تحت فشار 01/0 اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می گردد و آب برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود را از محیط خنک کننده می گیرد و باعث ایجاد برودت می گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل شده و دوباره این چرخه تکرار می شود.

انواع چیلر جذبی

1. گروه تک اثره : که خود به سه دسته چیلرهای تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ و تک اثره با تغذیه آب گرم تقسیم می گردد که نحوه کار آنها مشابه بوده و همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می باشند.
2. گروه دو اثره: که به دو دسته دو اثره با تغذیه بخار و دو اثره با شعله مستقیم طبقه بندی می شوند. این چیلرها جزء نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کامل تری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثره است.

مطالب مرتبط

تعمیرکار چیلر تراکمی

انتخاب چیلر مناسب

انواع چیلر از نظر کمپرسور

تست فشار و عیب یابی کمپرسور

توسط |2019-07-24T11:03:04+03:30فوریه 27th, 2019|مطالب کاربردی, مقاله|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه