هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی (سیستم های هیدرولیکی و اجزای آن)

//هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی (سیستم های هیدرولیکی و اجزای آن)

هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی (سیستم های هیدرولیکی و اجزای آن)

هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی (سیستم های هیدرولیکی و اجزای آن)

 3-1 منابع یک نیروی هیدرولیکی

تاکنون با یک واسطه نیروی هیدرولیکی آشنا شدیم. برای مثال: روغن هیدرولیکی معدنی، ما بایستی در محل یا موقعیتی که نیروی هیدرولیک با استفاده از این واسطه تولید می شود حضور داشته باشیم.

منبع نیروی هیدرولیک معمولا یا یک مجموعه تامین نیروی هیدرولیکی یا یک واحد تامین قدرت هیدرولیک می باشد. سیستم نیروی هیدرولیک در ذیل توضیح داده شده است.

3-1-1 چیدمان یک سیستم هیدرولیک

بسیاری از مهندسین یا کارکنان نیروی هیدرولیک، از اصول پایه که در تکنولوژی سیال وجود دارد آگاه نیستند. زمانی که آنها یک حرکت خطی یا چرخشی را مشاهده می کنند لزوما نیروهایی را که در پشت آن حرکت وجود دارد را مشاهده نمی کنند. باید به پشت این حرکت برویم و بکوشیم تا نبروی پشت آنها را تشریح کنیم. و این که چگونه این نیرو از طریق کنار هم قرار دادن اجزای هیدرولیک در یک حالت خاص به منظور رسیدن به هدف خود در چیزی که طراحی می شود سازماندهی می گردد. روش آرایش دادن اجزای هیدرولیک در یک سبک خاص می تواند در فرآیند طراحی مدارات هیدرولیکی مورد توجه قرار گیرد. شاید برای برخی از خوانندگان این کتاب خیلی ساده و ابتدایی باشد که در اینجا اشاره ای به حرکات اولیه ای که ما در صنایع مهندسی استفاده می کنیم شود.

تقریبا تمام ماشین ها (به استثای روبات ها و دستگاه های CNC)به طور معمول از حرکات زیر به منظور ادغام کردن زیر سیستم ها یا اجزا ، همانطور که در مقابل هر یک نشان داده شده است استفاده می کنند:

یک واحد تامین قدرت هیدرولیک می تواند ترکیبی از متعلقات و اجزایی باشد که در جدول زیر نمایش داده شده است.

نوع حرکت

نحوه به دست آمدن

حرکت خطی

سیلندرهای هیدرولیک

سیلندرهای پنوماتیک

حرکت دورانی

موتورهای الکتریکی، هیدرولیکی

پنوماتیکی، توربینها و غیره

3-1

متعلقات یا اجزا

مثال ها

مفهوم

ملزومات یک واحد تولید نیروی هیدرولیک مخزن، فیلتر مکش، فیلتر با لوله برگشتی، میله ی اندازه گیر روغن، فشار سنح، پرکننده ها، جدا کننده ها، پوسته کوپلینگ و غیره متلقات معمول آن دسته ای هستند که به نیروی سیال کمک می کنند. از آنها همچنین برای اندازه گیری های پارامتری سیستم مانند فشار، دما، مایع، و غیره استفاده می شود.
اجزای یک واحد تولید نیروی هیدرولیک پمپ ها، شیر ها، سیلندر هیدرولیک، موتور هیدرولیک اجزا آن دسته ایی میباشد که برای تنظیم فشار مولد یا جهت سیال استفاده می شود.
3-2
متعلقات یا اجزایی که در ساخت یک سیستم هیدرولیک یا یک واحد تولید نیروی هیدرولیک به کار می رود:

مخزن: همانطور که از نام آن پیداست، روغن را در خود نگهداری می کند.روغن هیدرولیکی خروجی، در پمپ ها و در بین لوله ها و شیرها و همچنین در موتورهای هیدرولیکی استفاده شده و در نهایت این روغن به مخزن بر میگردد.

پمپ: پمپ ها روغن را از مخزن بیرون کشیده و آن را میان یک سری از شیر ها و عملگرهای هیدرولیک (سیلندر یا موتور) پخش می کنند. مانند پمپ های دنده ای و پمپ های پیستونی و دورانی.

کوپلینگ : به همراه پمپ به موتور متصل می شود.

پوسته فلایویل:محور پمپ را با محور موتور الکتریکی هنگامی که جفت شده اند تنظیم می کند.

موتور: معمولا موتور Flange  , ramp1440 , TEFC یا foot-cum-flange استفاده می کند.

ارتفاع سنج روغن: نمایانگر سطح روغن درون مخزن می باشد.

فیلتر مکش: به لوله ی مکنده پمپ متصل شده و به عنوان یک فیلتر عمل می کند. در روغن داخل مخزن غوطه ور می شود، تا اطمینان حاصل کنید که پیچ و مهره ها به داخل پمپ را پیدا نکنند.

هواکش: روغن موجود در مخزن هنگامی که سیستم در حال کار کردن است بالا و پایین می رود. یک هواکش برای مخزن به عنوان تامین هوای بیرونی عمل می کند. همچنین از آن به منظور پر کردن روغن مخزن نیز استفاده می شود.

منفذ هوا در مخزن:برای تمیز کردن روغن در صورت نیاز استفاده می شود.

فشار سنج:میزان فشار در یک سیستم هیدرولیک را اندازه گیری می کند. برای عمر بیشتر، فشارسنج به وسیله یک محافظ از سایر اجزاء مجزا می شود. فقط زمانی که احتیاج به خواندن اندازه فشار داریم، دهانه اندازه گیر فشار باز شده و روغن تحت فشار به اندازه گیر وارد می شود و ما قادر به خواندن مقدار فشار خواهیم بود.

شیرها:شیر ها اصولا به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. شیرهای کنترل فشار.
  2. شیرهای کنترل جهت.
  3. شیرهای کنترل جریان.
با توجه به نوع کاربرد، یک مجموعه از شیرها برای یک واحد تامین قدرت مورد نیاز می باشد.

منیفولد شیرها : شیرها بر روی قطعاتی استوار هستند که دارای مجراهای ورودی روغن و قسمت هایی به منظور لوله کشی روغن خروجی می باشند.

لوله کشی روغن : از فیلتر مکش به پمپ /منیفولد / شیر ها و در نهایت به عملگرهای هیدرولیکی ورود شده که ،به لوله کشی نیاز است. از شیلنگ های هیدرولیک و لوله ها برای این مقصود استفاده می شود .

سیلندر یا موتور هیدرولیکی : سیلندر هیدرولیک یا عملگر خطی معمولا عضو نهایی می باشد که روغن هیدرولیک ، میله پیستون را هل داده و به تبع آن بار را حرکت می دهد.

نکته :گاهی اوقات در یک متن از عبارت واحد تولید نیروی هیدرولیک استفاده شده و در جایی دیگر از عبارت واحد تامین قدرت هیدرولیک ویا سیستم هیدرولیک استفاده می شود هر سه عبارت یک مفهوم را منتقل می کنند.

3-2 تئوری پمپاژ

از پمپ ها معمولا برای انتقال مایعات از یک مکان به مکانی دیگر یا از سطح به سطحی دیگر استفاده می شود یکی از کاربرد های رایج پمپ ها را می توانید در منازل ببینید، جایی که آب از چاه یا سطح زیر زمین پمپاژ شده و به یک تانک ذخیره که در بالای ساختمان فرار دارد منتقل میشود. در این کاربرد ویژه ، ما از همه یا یکی از پمپ های زیر استفاده کنیم:

پمپ های گریز از مرکز،پمپ های فواره ای، پمپ های شناور، پمپ های توربینی. این پمپ ها دارای ظرفیت مکش بالایی هستند، که ممکن است نیاز باشد که آب کاملا از یک عمق، مکش و به بالاترین قسمت ساختمان تحویل داده شود.

اما پمپ هایی که در هیدرولیک کاربرد دارند به یک دسته متفاوت که با عنوان پمپ های با جابجایی مثبت شناخته می شوند تعلق دارند.

در اینجا جابجایی به معنی حجم مایعی که از قسمت مکش پمپ به قسمت خروجی آن و به ازای یک دورگردش یا یک سیکل عمل کردن پمپ منتقل می شود، اتلاق می شود وظیفه ی هریک از پمپ های هیدرولیک ایجاد نرخ جریان روغن در شرایط فشردگی می باشد.

3-2-1 پمپ های با جابجایی مثبت
3-2-2 پارامترهای یک پمپ
3-3 دسته بندی پمپ ها
3-3-1 انواع پمپ ها از نظر مقدار خروجی سیال روغن
3-4 پمپ های دنده ای
3-4-1 مشخصه پمپ های دنده ای
3-5 پمپ های پره ای
3-5-1 نیروهای نا متقارن در پمپ های پره ای
3-5-2 مشخصه ی پمپ های پره ای
3-6 پمپ های یپیستونی
3-6-1 پمپ های پیستونی شعاعی باجا به جایی ثابت
3-6-2 پمپ های پیستونی محوری
3-6-3 پمپ های پیستونی با محور خمیده

برگرفته از کتاب هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی(مهندس محمد رضا ابوالحسنی)

این مطلب ادامه دارد …

 

توسط |2019-07-20T10:35:32+03:30جولای 6th, 2019|مطالب آموزشی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه