راهنمای انتخاب مخزن دوجداره

راهنمای انتخاب مخزن دوجداره

نرخ جریان و دما از جمله عوامل اصلی در طراحی سیستم های گرمایش و لوله کشی آب گرم می باشند. ظرفیت نامی منابع دوجداره با توجه به کاربری های متفاوت و محل قرارگیری آنها بسیار متفاوت است. اندازه های هندسی مخازن دوجداره بر حسب استاندارد خاصی نیستند، البته حجم مورد نیاز مخزن را با توجه به حجم جداره داخی مخزن دو جداره می توان به دست آورد. ظرفیت های 300 لیتری تا 2000 لیتری ظرفیت های رایج منابع دو جداره است. میزان ظرفیت آبگرمکن مصرفی پس از محاسبه کامل مصرف کننده ها به دست خواهد آمد که با توجه به تعداد مصرف کننده ها و نوع کاربری متفاوت است.

مقدار مصرف آبگرم در ساختمان به نوع ساختمان و تعداد افراد ساکن یا حاضر در آن بستگی دارد. در جدول 1 میزان مصرف آب گرم به ازای هر نفر، در ساختمان های مختلف و در جدول 2 مقدار آبگرم مصرفی برحسب گالن در ساعت برای وسایل بهداشتی مختلف نشان داده شده است که با استفاده از این مقادیر انتخاب مخزن دوجداره مناسب میسر خواهد شد.

جدول 1- مصرف روزانه آبگرم در ساختمان های مختلف برحسب گالن

نوع ساختمان

آبگرم مورد

نیاز یک نفر

نسبت مصرف ماکزیمم در یک ساعت به مصرف در شبانه روز

تعداد ساعات

مصرف ماکزیمم

نسبت حجم

مخزن ذخیره به مصرف روزانه

مسکونی، هتل

آپارتمان

20-40  1/7 4 1/5
ساختمان اداری 2 1/5 2 1/5
کارخانجات 5 1/3 1 2/5

رستوران سه

وعده غذا در روز

2 1/10 8 1/5
رستوران یک

وعده غذا در روز

2 1/5 2 2/5

 

جدول 2- مقدار آبگرم مصرفی برحسب گالن در ساعت برای وسایل بهداشتی مختلف

کارخانه کلوپ ورزشگاه رستوران مدرسه اداری بیمارستان هتل آپارتمان مسکونی

      نوع ساختمان

نوع وسیله بهداشتی

3 3 3 3 3 3 3 3 3 دستشویی و توالت خصوصی
15 15 10 8 15 8 6 10 5 دستشویی و توالت عمومی
30 20 20 20 وان حمام
300 100 300 100 100 100 100 دوش حمام
20 20 100 20 20 20 100 15 سینک ظرفشویی
150 50 150 150 20 ماشین رختشویی
6/0 3/0 4/0 3/0 6/0 3/0 25/0 35/0 35/0 ضریب تقاضای مصرف
1 9/0 1 25/1 1 2 8/0 8/0 25/1 ضریب تقاضای مخزن
توسط |2019-05-23T12:50:15+03:30فوریه 18th, 2019|مطالب کاربردی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه