انتخاب فن کویل

//انتخاب فن کویل

انتخاب فن کویل

انتخاب فن کویل

برای انتخاب فن کویل بارهای محسوس و نهان اتاق را محاسبه و سپس مدل فن کویل از کاتالوگ آن مشخص می شود. در صورتیکه از فن کویل برای سرمایش فضا نیز استفاده می شود، لازم است فن کویل بارهای برودتی و گرمایی اتاق را جبران کند. اغلب فن کویل براساس بار برودتی انتخاب می شود و برای بار گرمایی چک می شود. جدول طیر مشخصات فن کویل ها را برای انتخاب نشان می دهد. با مشخص شدن مدل فن کویل، دبی آب عبور کننده از آن برای تعیین قطر لوله های متصل به آن مشخص می شود. معمولا قطر لوله تخلیه فن کویل براساس توان خنک کنندگی کویل مشخص می شود. قطر آن اغلب 3/4 اینچ انتخاب می شود. فن کویل های دیواری را در روی نقشه با علامت FC و فن کویل های سقفی را با علامت CFC نشان می دهند.

مشخصات مدل های مختلف فن کویل

دبی آب
لیتر در ساعت

افت فشارآب
به متر آب
هوادهی
مترمکعب در ساعت
کل قدرت سرمایی
کیلوکالری در ساعت
قدرت سرمایی محسوس
کیلوکالری در ساعت

قدرت گرمایی
کیلوکالری در ساعت

مدل

270

1.5 310 1360 1200 4050

200

430

1.3 480 2160 1470 5980

300

545

2.2

600

2730

2190

7700

400

300

2.6 900 4000 3230 10900

600

مطالب مرتبط

برآورد بار برودتی ساختمان

توسط |2019-08-04T15:22:00+03:30آگوست 4th, 2019|مطالب آموزشی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه